VEIKLOS PLANAI

MISIJA

UAB „Gatvių apšvietimas” tiekia gatvių apšvietimo ir transporto eismo reguliavimo paslaugas Klaipėdos mieste. Kokybiška, profesionali ir ekonomiškai naudinga visų bendro Klaipėdos miesto gyventojų turto – gatvių apšvietimo tinklų ir eismo valdymo priemonių eksploatacija bei modernizacija, kuo geriau tenkinant viešuosius miesto interesus: didinant kelių eismo saugumą ir gerinant gyvenamąją aplinką.

VIZIJA

UAB „Gatvių apšvietimas” – visame Klaipėdos mieste veikianti moderni, gerai organizuota, kompetentinga, konkurencinga, savarankiška, visuomenės poreikius ir interesus atitinkanti įmonė, lyderiaujanti gatvių apšvietimo ir eismo reguliavimo priemonių paslaugų tiekimo sferose.

VERTYBĖS

Bendrovė vykdydama ir planuodama savo veiklą vadovaujasi šiomis vertybėmis:

Sąžiningumas – vertiname nuoširdumą ir tiesos sakymą, tiek sau, tiek partneriams ir klientams.

Atsakomybė – darbus atliekame kokybiškai, atsakome už savo veiksmus, žodžius, sprendimus ir pasekmes tiek prieš savo kolegas, tiek prieš partnerius ir klientus.

Efektyvumas – visada siekiame norimą rezultatą pasiekti mažiausiomis įmanomomis sąnaudomis.

Profesionalumas – vertiname kompetenciją, išsamias ir nuodugnias žinias vykdomos veiklos sferoje.

Inovatyvumas – siekiame nuolat tobulėti ir keistis, ieškome naujų, tobulesnių darbo priemonių ir metodų.

Skaidrumas – veiklos planai, kita informacija yra pateikiami viešai ir aiškiai.