VALDYBA

​Bendrovės Valdybą sudaro 5 nariai (3 nepriklausomi, 1 akcininko ir 1 bendrovės atstovas, įskaitant Valdybos pirmininką.
Valdybos narius 4 metams renka ir atšaukia akcininkas. Valdybos sudarymą, kadenciją, darbo tvarką ir sprendimų priėmimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas, bendrovės įstatai, kiti teisės aktai.

Valdybos pirmininkas
Andrius Saveikis
[Nepriklausomas narys]
Valdybos pirmininko pavaduotoja
Aldona Staponkienė
[Nepriklausoma narė]  
Valdybos narė
Giedrė Švedienė
[Nepriklausoma narė]
Valdybos narė
Alina Mikalauskė
[Klaipėdos miesto savivaldybė]
Valdybos narys
Dangeras Aleksandrovas
[UAB “Gatvių apšvietimas”]
English EN Lithuanian LT