VALDYBA

Bendrovės Valdybą sudaro 5 nariai (3 nepriklausomi, 2 akcininko, įskaitant Valdybos pirmininką).
Valdybos narius 4 metams renka ir atšaukia visuotinis akcininkų susirinkimas. Valdybos sudarymą, kadenciją, darbo tvarką ir sprendimų priėmimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas, bendrovės įstatai, kiti teisės aktai.

Bendrovės strategiją ir akcininko lūkesčių raštą rasite šioje nuorodoje.

L.e. Generalinio direktoriaus pareigas

Vaidas Ramanauskas

Valdybos pirmininkė
nuo 2019-12-19
Kristina Petraitienė
[Klaipėdos miesto savivaldybė]
Valdybos pirmininko pavaduotoja
nuo 2019-06-05

Aldona Staponkienė
[Nepriklausoma narė]

Valdybos narė
nuo 2019-06-05

Giedrė Švedienė
[Nepriklausoma narė]

Valdybos narė
nuo 2019-06-05
Alina Mikalauskė
[Klaipėdos miesto savivaldybė]
Valdybos narys
nuo 2020-02-28
Valdas Pučkorius
[Nepriklausomas narys]
English EN Lithuanian LT