VALDYBA

Bendrovės Valdybą sudaro 5 nariai (3 nepriklausomi, 2 akcininko, įskaitant Valdybos pirmininką). Valdyba buvo suformuota 2019-06-05.
Valdybos narius 4 metams renka ir atšaukia visuotinis akcininkų susirinkimas. Valdybos sudarymą, kadenciją, darbo tvarką ir sprendimų priėmimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas, bendrovės įstatai, kiti teisės aktai. Bendrovės nepriklausomi nariai gauna 10% bendrovės generalinio direktoriaus mėnesinio darbo užmokesčio dydžio atlygi mėnesiui. Valdybos nariams, deleguotiems Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos, atlygis nėra mokamas.

Bendrovės strategiją ir akcininko lūkesčių raštą rasite šioje nuorodoje.

L.e. Generalinio direktoriaus pareigas

Vaidas Ramanauskas

 

Valdybos pirmininkė
nuo 2019-12-19
Kristina Petraitienė
[Klaipėdos miesto savivaldybės
administracijos finansų skyriaus vedėja]

 

 

Valdybos pirmininko pavaduotoja
nuo 2019-06-05
Aldona Staponkienė
[Nepriklausoma narė]
Teisės sritis.

 


Valdybos narė
nuo 2019-06-05
Giedrė Švedienė
[Nepriklausoma narė]
Strateginio planavimo ir
valdymo sritis.

 

Valdybos narė
nuo 2019-06-05
Alina Mikalauskė
[Klaipėdos miesto savivaldybės
administracijos turto valdymo
skyrius]

 

 

Valdybos narys
nuo 2020-02-28
Valdas Pučkorius
[Nepriklausomas narys]
Strateginio planavimo ir
valdymo sritis.

 

English EN Lithuanian LT