KORUPCIJOS PREVENCIJA

Korupcijos prevencija – tai korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas sudarant bei įgyvendinant atitinkamų priemonių sistemą, taip pat poveikis asmenims siekiant atgrasinti nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo.

UAB „Gatvių apšvietimas“ antikorupciniai tikslai:

  • aiškintis galimas korupcijos pasireiškimo priežastis ir šalinti jas;
  • užtikrinti skaidrią ir veiksmingą veiklą įstaigoje;
  • užtikrinti efektyvų numatytų korupcijos priemonių įgyvendinimą ir administravimą;
  • siekti, kad sprendimų priėmimo procesai būtų skaidrūs, atviri ir prieinami visai bendruomenei;
  • didinti antikorupcinio švietimo ir antikorupcinės kultūros sklaidą;
  • įgyvendinti neišvengiamos atsakomybės už neteisėtus veiksmus principą.

Nelik abejingas, nes juk SKAIDRUMAS – VISŲ MŪSŲ RANKOSE. Pranešk apie korupciją telefonu (8-46) 380 416 arba el. paštu: pranesk@kga.lt

Bendrovė garantuoja visišką konfidencialumą ir užtikrina bet kokių Jūsų duomenų anonimiškumą. Pranešdami informaciją apie galimą korupcinį atvejį, nurodykite kuo tikslesnius duomenis ir informaciją (veiksmo vietą, laiką, asmens vardą pavardę ar pan.). Būtų malonu, jei nurodytumėte savo kontaktinę informaciją, tačiau tai yra Jūsų laisvai pasirenkama teisė, o ne pareiga.

Taip pat primename, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti asmenį nusikalstamos veikos padarymu. Už tokius veiksmus gresia baudžiamoji atsakomybė.

Iš anksto dėkojame už prisidėjimą prie siekiamo tikslo.

Korupcijos Tolerancijos Indeksas

Korupcijos Prevencijos Programa

Asmuo, atsakingas įmonėje už korupcijos prevenciją – Skaistė Manleikienė, teisės ir bendrųjų reikalų skyriaus vadovė. Skaiste.manleikiene@kga.lt, tel. Nr.: 8658 14703

Eil. Nr.

Pareigų pavadinimas

1.

Generalinis direktorius

2.

Valdybos nariai

3.

Skyrių vadovai

4.

Vyr. buhalteris