Klaipėdos miesto šiaurinės dalies gatvių apšvietimo modernizavimas

Projekto įgyvendinimo trukmė: nuo 2020-10-29 iki 2022-01-20                                                                                                                                                                                                            

Projekto vykdytojas: UAB “Gatvių apšvietimas”

Projektas vykdomas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.1-LVPA-T-116 priemonę „Gatvių apšvietimo modernizavimas“ ir projekto Nr. 04.3.1-LVPA-T-116-01-0018  „Klaipėdos miesto šiaurinės dalies gatvių apšvietimo modernizavimas“ finansavimo ir administravimo sutartį 2020-10-28 Nr. S-04.3.1-LVPA-T-116-01-0018

Klaipėdos miesto savivaldybės kelių ir gatvių apšvietimo sistema nėra efektyvi, todėl būtinas šios sistemos modernizavimas. Projekto metu planuojama modernizuoti senus susidėvėjusius šviestuvus, kas padės sumažinti elektros energijos sąnaudas ne mažiau, kaip 40 % bei prisidės prie mažesnių gatvių apšvietimo infrastruktūros eksploatavimo sąnaudų. Įgyvendinus projektą pagerės apšvietimo kokybė, sumažės elektros energijos ir apšvietimo sistemos eksploatavimo sąnaudos bei bus sumažinti CO išmetimai.

Projekto tikslas – užtikrinti kokybišką, efektyvų gatvių apšvietimą bei sumažinti energijos suvartojimą Klaipėdos miesto gatvių apšvietimo infrastruktūroje.

Projekto uždavinys – atnaujinti Klaipėdos miesto šiaurinės dalies gatvių apšvietimo infrastruktūrą, diegiant modernias ir efektyvias apšvietimo priemones.

Projekto rezultatai – įgyvendinus projektą bus modernizuoti  814 vnt. šviestuvų bei  pakeistos senos metalinės šviestuvų atramos 6 gatvių ruožuose: Liepų g. (nuo Palangos plento iki Garažų g.), Šiaurės pr.(nuo Liepų g. iki H. Manto g.), Lideikio g., Medelyno g., Liepojos g. ir H. Manto g. (nuo geležinkelio tilto).

Projekto vertė – 544.650 Eur (be PVM). Paramos suma  – 272.325 Eur.

Finansavimo šaltinis:  Europos regioninės plėtros fondas

Kontaktinis asmuo: Jolanta Mickevičienė, Pirkimų ir projektų valdymo sk. vadovė, Tel. 861015707; el. paštas: jolanta.mickeviciene@kga.lt