Klaipėdos miesto gatvių apšvietimo modernizavimas, II etapas

Projekto įgyvendinimo trukmė:  nuo 2021 -05-05 iki 2022-09-30                                                                                                                                                                                                          

Projekto vykdytojas: UAB “Gatvių apšvietimas”

Projektas vykdomas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.1-LVPA-T-116 priemonę „Gatvių apšvietimo modernizavimas“ ir projekto Nr. 04.3.1-LVPA-T-116-02-0008  „Klaipėdos miesto gatvių apšvietimo modernizavimas, II etapas“ finansavimo ir administravimo sutartį 2021-05-05 Nr. S-04.3.1-LVPA-T-116-02-0008

Klaipėdos miesto savivaldybės kelių ir gatvių apšvietimo sistema nėra efektyvi, todėl būtinas šios sistemos modernizavimas. Projekto metu planuojama modernizuoti senus susidėvėjusius šviestuvus, kas padės sumažinti elektros energijos sąnaudas ne mažiau, kaip 40 % bei prisidės prie mažesnių gatvių apšvietimo infrastruktūros eksploatavimo sąnaudų. Įgyvendinus projektą pagerės apšvietimo kokybė, sumažės elektros energijos ir apšvietimo sistemos eksploatavimo sąnaudos bei bus sumažinti CO išmetimai.

Projekto tikslas – užtikrinti kokybišką, efektyvų gatvių apšvietimą bei sumažinti energijos suvartojimą Klaipėdos miesto gatvių apšvietimo infrastruktūroje.

Projekto uždavinys – atnaujinti Klaipėdos mieto gatvių apšvietimo infrastruktūrą, diegiant modernias ir efektyvias apšvietimo priemones.

Projekto rezultatai – įgyvendinus projektą  bus modernizuota 16-os gatvių ruožų ir 2-ų dviračių takų 1376 vnt. šviestuvų, pakeičiant natrio technologijos lauko šviestuvus naujos technologijos LED šviestuvais.

Projekto vertė – 570.576,59 Eur (be PVM). Paramos suma  – 285.288,29  Eur

Finansavimo šaltinis:  Europos regioninės plėtros fondas, finansuojama kaip ES atsako į COVID-19 pandemiją priemonė.

Kontaktinis asmuo: Jolanta Mickevičienė, Pirkimų ir projektų valdymo sk. vadovė,  Tel. 861015707; el. paštas: jolanta.mickeviciene@kga.lt