BENDROVĖS SAVININKAS

%

akcijų priklauso Klaipėdos miesto savivaldybei.

2018 m. liepos 1 dienai Bendrovės įstatinį kapitalą sudaro 6 121 263,16 EUR, kuris padalytas į 21 107 804 vnt. 0,29 EUR nominalios vertės paprastųjų vardinių akcijų. Visos Bendrovės akcijos yra apmokėtos. Bendrovės įstatuose akcininkams nėra nurodyta jokių apribojimų dėl akcijų suteikiamų teisių ar specialiųjų valdymo teisių.

Klaipėdos miesto savivaldybė