BENDROVĖ

UAB „Gatvių apšvietimas“ juridinių asmenų registre įregistruota 1990 m. lapkričio 19 d.
Buvusi specialios paskirties uždaroji akcinė bendrovė „Gatvių apšvietimas“, kodas 4003135, 1991 metais balandžio 1 d. Klaipėdos miesto valdybos sprendimu Nr. 145 perregistruota į uždarąją akcinę bendrovę „Gatvių apšvietimas“, registracijos Nr. AB 99-123.
2010 m. kovo 4 d. bendrovei išduotas naujas registravimo juridinių asmenų registre pažymėjimas Nr. 129833, buvęs įmonės kodas 4003135 pakeistas į 140031353.
2019 m. balandžio mėn. 18 d. patvirtinta nauja įstatų redakcija.

Bendrovė nevykdo specialiųjų įpareigojimų.

Šiuo metu bendrovės tikslas pagerinti bendrovės vidinę tvarką ir įdiegti efektyvesnį valdymą, modernizuoti Klaipėdos gatvių apšvietimą ir eismo valdymo priemones (šviesoforus).

STRUKTŪRA

BENDROVIŲ REORGANIZAVIMO INFORMACIJA

Dėl parengtų UAB „GATVIŲ APŠVIETIMAS” ir UAB „Klaipėdos autobusų parkas” reorganizavimo sąlygų

Šiuo pranešimu informuojame apie inicijuotą UAB „GATVIŲ APŠVIETIMAS” pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigtos uždarosios akcinės bendrovės, juridinio asmens kodas 140031353, PVM kodas LT400313515, buveinės adresas Rūtų g. 6, LT-91209 Klaipėda, Lietuvos Respublika, duomenys apie bendrovę saugomi ir tvarkomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre (toliau – „Gatvių apšvietimas“ arba „Reorganizuojama bendrovė“), ir UAB „Klaipėdos autobusų parkas”, juridinio asmens kodas 140033557, PVM kodas LT400335515, buveinės adresas Garažų g. 2, LT-92101 Klaipėda, Lietuvos Respublika, duomenys apie bendrovę saugomi ir tvarkomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre (toliau – „Klaipėdos autobusų parkas” arba „Reorganizavime dalyvaujanti bendrovė“) reorganizavimą Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.97 straipsnio 3 dalyje numatytu prijungimo būdu (toliau – „Reorganizavimas”) ir apie parengtas minėtų bendrovių reorganizavimo sąlygas.

Viešai skelbiami dokumentai ir informacija:

Bendrovės reorganizuojamos prijungimo būdu, t. y. po Reorganizavimo pasibaigsianti Gatvių apšvietimas bus prijungta prie Klaipėdos autobusų parkas, kuri po Reorganizavimo tęs vykdomą ūkinę komercinę veiklą.

Bendrovės reorganizuojamos prijungimo būdu, t. y. po Reorganizavimo pasibaigsianti Gatvių apšvietimas bus prijungta prie Klaipėdos autobusų parkas, kuri po Reorganizavimo tęs vykdomą ūkinę komercinę veiklą.

Klaipėdos autobusų parkas pakeistų įstatų įregistravimo Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre dieną Klaipėdos autobusų parkas perims visą Gatvių apšvietimas turtą, teises ir pareigas (įskaitant teises ir pareigas pagal sandorius) ir jie bus įtraukti į Klaipėdos autobusų parkas buhalterinę apskaitą. Po reorganizavimo veiksiančios bendrovės įstatinis kapitalas bus 8 688 711,96 EUR (aštuoni milijonai šeši šimtai aštuoniasdešimt aštuoni tūkstančiai septyni šimtai vienuolika eurų ir 96 ct.). Su parengtomis Klaipėdos autobusų parkas ir Gatvių apšvietimas reorganizavimo sąlygomis ir kitais reorganizavimui aktualiais dokumentais galima susipažinti atvykus į kiekvieną iš nurodytų bendrovių aukščiau nurodytais adresais darbo dienomis nuo 9 val. iki 12 val.