Menu Close

STEBĖTOJŲ TARYBA

Bendrovės Stebėtojų tarybą sudaro 3 nariai, įskaitant Stebėtojų tarybos pirmininką.

Stebėtojų tarybą 4 metams renka visuotinis akcininkų susirinkimas. Stebėtojų tarybos sudarymą, kadenciją, darbo tvarką ir sprendimų priėmimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas, Bendrovės įstatai, kiti teisės aktai.

BENDROVĖS STEBĖTOJŲ TARYBOS NARIAI

Audrius Vaišvila

Bendrovės stebėtojų tarybos pirmininkas
Klaipėdos m. savivaldybės tarybos narys​
Miesto ūkio ir aplinkosaugos komiteto pirmininkas

Vidmantas Plečkaitis

Klaipėdos m. savivaldybės tarybos narys
Miesto ūkio ir aplinkosaugos komiteto pirmininko pavaduotojas

Arvydas Cesiulis

Klaipėdos m. savivaldybės tarybos narys​
Kultūros, švietimo ir sporto komiteto pirmininkas