Menu Close

BENDROVĖS SAVININKAS

UAB „Gatvių apšvietimas“ 100 proc. akcijų priklauso Klaipėdos miesto savivaldybei.

2018 m. liepos 1 dienai Bendrovės įstatinį kapitalą sudaro 6 121 263,16 EUR, kuris padalytas į 21 107 804 vnt. 0,29 EUR nominalios vertės paprastųjų vardinių akcijų.

Visos Bendrovės akcijos yra apmokėtos. Bendrovės įstatuose akcininkams nėra nurodyta jokių apribojimų dėl akcijų suteikiamų teisių ar specialiųjų valdymo teisių.