Kvalifikacija

1. LR aplinkos ministerijos atestatas Nr. 821. Statiniai: susisiekimo komunikacijos: keliai (gatvės). Statybos darbų sritys: statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas.
2. LR Valstybinės energetikos inspekcijos prie ūkio ministerijos atestatas Nr. E-0088, suteikiantis teisę verstis elektros įrenginių eksploatavimo darbais:
2.1. Elektros tinklo ir įrenginių iki 1000V eksploatavimo darbai.
 


Begin Cookie Consent plugin by Silktide - http://silktide.com/cookieconsent