Atlyginimai


UAB „Gatvių apšvietimas” darbuotojų atlyginimai
 
Pareigų  pavadinimas Darbuotojų skaičius 2017 m. III ketv.
2017 m. III ketv. vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (EUR)

 
Pareigų  pavadinimas Darbuotojų skaičius 2017 m. IV ketv.
2017 m. IV ketv. vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (EUR)

 
Visi darbuotojai 38 1328,91 Visi darbuotojai 38 1293,22
Vadovai 6 2766,24 Vadovai 6 2804,31
Padalinių, skyrių, tarnybų vadovai, vyr. specialistai, specialistai 10 1370,42 Padalinių, skyrių, tarnybų vadovai, vyr. specialistai, specialistai 10 1040,23
Darbininkai, gamybininkai 22 989,24 Darbininkai, gamybininkai 22 996,10