Atlyginimai


UAB „Gatvių apšvietimas” darbuotojų atlyginimai
 
Pareigų  pavadinimas Darbuotojų skaičius 2017 m. IV ketv.
2017 m. IV ketv. vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (EUR)

 
Pareigų  pavadinimas Darbuotojų skaičius 2018 m. I ketv.
2018 m. I ketv. vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (EUR)

 
Visi darbuotojai 32 1552,19 Visi darbuotojai 32 1508,94
Vadovai 6 2804,31 Vadovai 6 2822,64
Padalinių, skyrių, tarnybų vadovai, vyr. specialistai, specialistai 7 1486,04 Padalinių, skyrių, tarnybų vadovai, vyr. specialistai, specialistai 8 1397,06
Darbininkai, gamybininkai 18 1153,38 Darbininkai, gamybininkai 18 1120,76